DEN DĚTÍ

TJ SOKOL JINAČOVICE A OBECNÍ ÚŘAD JINAČOVICE POŘÁDAJÍ

DEN DĚTÍ

V NEDĚLI 5. 6. 2015 OD 14.00 HOD.

NA LESNÍM HŘIŠTI V KUŘIMSKU.

PROGRAM: 

  • Hry pro menší děti na hřišti
  • Branný závod pro starší děti
  • Ukázka práce policejních psů

Od 13.00 do 17.00 bude na cestě do Kuřimska – za Skálou přistaven MOBIDIK

  • mobilní informační a didaktické centrum prevence kriminality – speciálně upravený autobus využívající interaktivní prvky, které nejen dětem přibližují pravidla z oblasti prevence

Pro děti jsou připraveny odměny, diplomy…

Občerstvení zajištěno.

Na závěr opékání špekáčků.

(občerstvení a špekáčky pro děti zdarma)