Historie

Sokol Jinačovice byl založen 8. září L.P. 1898. Na ustavující schůzi se sešlo 13 cvičících a 10 přispívajících mužů. Ženy do sokola přijaty až v roce 1919. Prvním starostou byl zvolen Melichar Stodůlka.

Důvodem založení byla nejen snaha společně cvičit, ale i touha po vlasteneckém spolku. Už 2. října 1898 proběhlo první cvičení. V listopadu byla založena sokolská knihovna a na vánoce se hrálo první divadlo.

Byl zakoupen pozemek na vybudování hřiště, provozovala se atletika, hrál se volejbal. V roce 1922 byl sokoly postaven pomník obětem I. světové války, který byl ale v roce 1959 opilými vojáky zničen. Těžké období nastalo za nacistické okupace 12. dubna 1941 byla činnost sokola zakázána a majetek zabaven.

Jinačovičský sokol ztratil ve válce i dva své hrdiny. Pavel Hornoch, otec dvou dětí, pracoval v odbojové organisaci Obrana národa. 28. června 1943 byl zatčen gestapem a 7 měsíců vyslíchán v Kounicových kolejích. Zemřel 20. září 1944 v káznici Bernau v Hamburku ve věku 55 let. Jaroslav Jebáček utekl před okupanty do Francie, kde se přihlásil do Československé vojenské jednotky. Po porážce Francie odjel do Vélké Británie, kde byl převelen k letectvu. 47 náletů v bombardédu nad okupovanou evropou u 311. perutě ukončila 18. října 1942 havárie letadla u Uxbridge. Jaroslav Jebáček zahynul den před oslavou svých 22. narozenin.

Po válce byla činnost sokola obnovena, aby po roce 1948 byla komunistickým režimem téměř zničena. Udržela se pouze na venkově, což byl i případ Jinačovic. Díky obětavým členům se cvičilo, pořádaly se hody, plesy a hrálo se divadlo. Normální stav nastal až 20.4.1990 kdy byla Tělocvičná jednota Sokol Jinačovice přijata do České obce sokolské.